Velkommen til Nesoddmarkas venner

Nesoddmarkas venner er et forum for alle som ønsker å
  • ta vare på Nesoddmarka som natur- og friluftsområde
  • bidra til at mange kan få gleden av å bruke de fine naturområdene på Nesodden
  • arbeide for å spre kunnskap om Nesoddmarkas natur og historie.
Forumet drives foreløpig via en Facebookgruppe som heter "Nesoddmarkas venner".
Der håper vi at mange vil bli med og dele sine naturopplevelser, kunnskap og meninger om Nesoddmarka.
Her finner du Facebook-siden vår:

Initiativtakere til forumet er en gruppe nesoddinger som er aktive brukere av Nesoddmarka.
Vi vil gjerne ha med oss flere!
Det er mange forskjellige interesser knyttet til bruken av marka. Vi ønsker å bidra til en god dialog mellom alle interessegrupper.
Har du lyst til å være med i dette arbeidet? Da kan du sende en e-post til
info@nesoddmarka.no.
Du kan også henvende deg direkte til en av våre kontaktpersoner, Gro Hege Ludvigsen eller Stein Turtumøygard.

Hvis mange melder sin interesse, vil vi vurdere å opprette en forening for Nesoddmarkas venner.

Her finner du noen turforslag:

  - "Tjernsbråtan og den gamle Svestadveien"
  - "Fra Gaupefjell til Bjønnesteinen"
  - "Damhopping ved Blylaget"
  - "Hundremeterskogene ved Berger og Skoklefall"
  - "Til To gård over Grimsåsen"
  - "Over vestveggen fra Ommen til Alværn"
  - "Berg- og dalbane fra Kavringen til Hesteløkka"
  - "De gamle skogsveiene til Johnsrud og Ravnsborg"
  - "Topptur i Karl XII's fotspor"
  - "Prøvesmak på TUR-NIF-SEN 2023"
  - "Fra Nesoddparken til Eikeskogen på Røer"
  - "I villmarken rundt Dalsmåsan"
  - "Kveldstur med solnedgang over fjorden"
  - "Pølsefabrikk, svinefarm og taubanen ved Humlesekken"
  - "Husmennenes skog"
  - "En tur på taket"
  - "Langs Midtløypa uten ski"
  - "Bakkene ved Bunnefjorden"
  - "Postjakt med TUR-NIF-SEN 2020"
  - "Langs kyststien på To-øya"
  - "Vårtur ved Haukemyra"
  - "Steinkorset ved Kallestad"
  - "Med Turlaget rundt Bjørnåsen"
  - "Kyststien fra Spro til Fjellstrand"
  - "På krigsstien"
  - "En rundtur i vest"
  - "Verdifulle områder for natur og friluftsliv på Nesodden"